ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού μέσα στους χιτώνες του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα και οφείλεται στην ατελή σύγκλειση του ελυτροπεριτοναικού πόρου.Η υδροκήλη εκδηλώνεται ως ανώδυνη διόγκωση του οσχέου.Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από την συγγενή βουβωνοκήλη.Η διάγνωση της υδροκήλης γίνεται εύκολα με την μέθοδο της διαφανοσκόπησης (φωτισμός στο όσχεο )κατά την οποία διαπιστώνεται συλλογή υγρού στο όσχεο γύρω από τον σύστοιχο όρχι.Η υδροκήλη αντιμετωπίζεται χειρουργικά μετά το δεύτερο έτος της ζωής καθώς μέχρι την ηλικία αυτή υπάρχουν πιθανότητες απορρόφησης της, λόγω σύγκλεισης του ελυτροπεριτοναικού πόρου.Η αναμονή αυτή δεν δημιουργεί επιπλοκές καθώς ο όρχις αναπτύσεται φυσιολογικά στο υγρό στοιχείο.

YΔPOKHΛH: Οφείλεται σε συγγενή ανωμαλία (ανοιχτός ελυτροπεριτοναϊκός πόρος)
-Εκδηλώνεται με ανώδυνη διόγκωση (υγρό) του σύστοιχου ημιοσχέου
-Χειρουργείται μετά τα 2 έτη της ζωής
-Δεν πονάει το παιδί αλλά νιώθει ένα βάρος όταν κάνει έντονες δραστηριότητες (τρέξιμο, πήδημα, παιχνίδια στην παιδική χαρά)
-Eίναι ODC XO
-MTX: Έχει μικρή τομή στην βουβωνική χώρα.
Δεν έχει ράμματα (γίνεται πλαστική)

MTX=METEΓXEIPHTIKA
ODC:XEIPOYPΓEIO 1 HMEPAΣ
XO:XEIPOYPΓEIO