ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού μέσα στους χιτώνες του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα και οφείλεται στην ατελή σύγκλειση του ελυτροπεριτοναικού πόρου.Η υδροκήλη εκδηλώνεται ως ανώδυνη διόγκωση του οσχέου.Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από την συγγενή βουβωνοκήλη.Η διάγνωση της υδροκήλης γίνεται εύκολα με την μέθοδο της διαφανοσκόπησης (φωτισμός στο όσχεο )κατά την οποία διαπιστώνεται συλλογή υγρού στο όσχεο γύρω από τον σύστοιχο όρχι.Η υδροκήλη αντιμετωπίζεται χειρουργικά μετά το δεύτερο έτος της ζωής καθώς μέχρι την ηλικία αυτή υπάρχουν πιθανότητες απορρόφησης της, λόγω σύγκλεισης του ελυτροπεριτοναικού πόρου.Η αναμονή αυτή δεν δημιουργεί επιπλοκές καθώς ο όρχις αναπτύσεται φυσιολογικά στο υγρό στοιχείο.