ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Είναι η κατάσταση κατά την οποία ο όρχις δεν έχει κατέλθει στο όσχεο και βρίσκεται πιο ψηλά μόνιμα.Ο όρχις μπορεί  να βρίσκεται στο ύψος του βουβωνικού πόρου(βουβωνικός) ή ακόμη πιο ψηλά στη κοιλιά (κοιλιακός).Η διάγνωση της κρυψορχίας τίθεται με  την κλινική εξέταση.Ο γιατρός δεν μπορεί να ψηλαφήσει τον όρχι μέσα στο όσχεο και τον ψηλαφά σε υψηλότερη θέση .Το υπερηχογράφημα δεν έχει θέση στη διάγνωση της κρυψορχίας καθώς κατά την εξέταση συνήθως ο όρχις έλκεται προς τα πάνω λόγω του κρεμαστήρα μυός.(Βλέπε ανελκόμενος όρχις).Ωστόσο το υπερηχογράφημα είναι πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο όρχις δεν ψηλαφάται κατά την κλινική εξέταση προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει.Επίσης το υπερηχογράφημα μας βοηθά να δούμε την δομή και το μέγεθος του όρχι.Σε περιπτώσεις όπου η ψηλάφηση του όρχι είναι αδύνατη και στο υπερηχογράφημα δεν φαίνεται ο όρχις ,τότε έχει θέση η διαγνωστική λαπαροσκόπηση.Η θεραπεία της κρυψορχίας είναι χειρουργική και εναπόκειται στην καθήλωση του όρχεως στο όσχεο(ορχεοπηξία).Η πιο ασφαλής ηλικία για την χειρουργική αποκατάσταση του όρχεως είναι μετά τους 16 μήνες ζωής.