ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Η συγγενής βουβωνοκήλη είναι η πρόπτωση του εντέρου ή άλλου ενδοκοιλιακού σπλάχνου,διαμέσου του βουβωνικού πόρου ,στην βουβωνική χώρα.Κλινικά η βουβωνοκήλη είναι μια διόγκωση στην βουβωνική περιοχή , η οποία ανατάσσεται με ελαφρά πίεση.Συνήθως αυτή η διόγκωση παρατηρείται αρχικά από τους γονείς κατά την διάρκεια της φροντίδας του παιδιού(αλλαγή πάνας,μπάνιο).Η βουβωνοκήλη είναι δυνητικά επείγουσα κατάσταση καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της περίσφιξης του εντέρου(όταν προπίπτει τμήμα εντέρου το οποίο δεν ανατάσσεται δια χειρός).Ως εκ τούτου  οι μικροί ασθενείς με βουβωνοκήλη πρέπει να προγραμματίζονται άμεσα για χειρουργίκη επέμβαση καθώς η θεραπεία της βουβωνοκήλης είναι μόνο χειρουργική.