ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Ο υποσπαδίας περιλαμβάνει το φάσμα των πεϊκών ανωμαλιών που συνδυάζεται με ποικίλου βαθμού κεντρική μετατόπιση του έξω στομίου της ουρήθρας. Ο υποσπαδίας μπορεί να συνδυάζεται με κάμψη του πέους, ονομάζεται χορδή, η οποία επιδεινώνεται με το τεστ στύσεως. Η συχνότητα του υποσπαδία είναι 1 στα 300 με 500 παιδιά.

Ταξινόμηση

 1. Βαλανικός
 2. Υποβαλανικός
 3. Περιφερικός πεϊκός
 4. Μέσος πεϊκός
 5. Κεντρικός πεϊκός
 6. Οσχεοπεϊκός
 7. Οσχεϊκός
 8. Περινεϊκός

Θεραπεία

Για την αποκατάσταση του υποσπαδία εφαρμόζονται διάφορες χειρουργικές τεχνικές ανάλογα με τη βαρύτητα της ανωμαλίας:

 1. Αυλοποίηση της βαλάνου
 2. Διεύρυνση του έξω στομίου της ουρήθρας και βαλανοπλαστική
 3. Αυλοποίηση της βαλάνου με διατομή της ουρηθρικής πλάκας
 4. Επικάλυψη του ελλέιμματος ουρήθρας με νησιδωτό κρημνό από το έξω πέταλο της ακροποσθίας.