ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Είναι η κατάσταση κατά την οποία ο όρχις συστρέφεται γύρω από τον άξονα του.Συμβαίνει κυρίως στα νεογνά και στα μεγαλύτερα παιδιά άνω των 10 ετών.Η συστροφή όρχεως στα νεογνά γίνεται συνήθως ενδομητρίως και παρουσιάζεται αμέσως μετά την γέννηση.Στα μεγαλύτερα παιδιά τα κλινικά συμπτώματα παρουσιάζονται απότομα (έντονο αλγος,οίδημα οσχέου,έμετος) συνήθως κατά την διάρκεια της νύχτας.Κατά την κλινική εξέταση ο όρχις ψηλαφάται πιο ψηλά από τον αντίστοιχο υγιή όρχι και σε οριζόντια θέση λόγω της συστροφής .Επειδή ο όρχις σε διάστημα ολίγων ωρών (4-6 ώρες) λόγω της ισχαιμίας νεκρώνεται , η διάσωση του απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση.Τέλος είναι απαραίτητο  κατά την χειρουργική επέμβαση να καθηλώνεται και ο υγιής όρχις για την αποφυγή πιθανής μελλοντικής συστροφής αυτού.