ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Είναι μια παραλλαγή της υδροκήλης καθώς πρόκειται για εγκυστρωμένη συλλογή υγρού(κύστη) όχι στο όσχεο, όπως συμβαίνει στην υδροκήλη,αλλά πιο ψηλά κατά μήκος του βουβωνικού πόρου .Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση .Στην κύστη σπερματικού τόνου ψηλαφάται ο όρχις ξεκάθαρα και πάνω από αυτόν ψηλαφάται ένα έταιρο κυστικό μόρφωμα.Η αντιμετώπιση είναι η ίδια με αυτής της υδροκήλης μετά την ηλικία των 2 χρόνων ζωής καθώς υπάρχει περίπτωση απορρόφησης της όπως και στην υδροκήλη.