ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Είναι η κατάσταση κατά την οποία οι όρχεις παρόλο που έχουν κατέλθει στο όσχεο κανονικά ,έχουν την τάση να τραβιούνται προς τα πάνω.Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από κάποιο επώδυνο ερέθισμα ή ερέθισμα κρύου.Αυτό οφείλεται στο αντανακλαστικό ενός μυός που συνδέει τον όρχι με το κοιλιακό τοίχωμα.Αυτός ο μυς ονομάζεται κρεμαστήρας μυς.Το αντανακλαστικό αυτού του μυός σε μικρά αγόρια είναι πολύ έντονο και τραβάει τον όρχι προς τα πάνω.Γενικά αυτή η κατάσταση θεωρείται φυσιολογική ,αλλά είναι απαραίτητο αυτά τα παιδιά να παρακολουθούνται από παιδοχειρουργό κάθε έξι μήνες, καθώς υπάρχει περίπτωση ο όρχις να παγιδευτεί έξω από το όσχεο δημιουργώντας την λεγόμενη δευτερογενή κρυψορχία.