ομφαλοκήλη
Είναι η παρουσία ενός μικρού χάσματος στο κοιλιακό τοίχωμα στην περιοχή του ομφαλού. Αυτό το χάσμα καλύπτεται από δέρμα. Οφείλεται σε ατελή σύγκλειση του ομφαλικού δαχτυλίου.
   Η ομφαλοκήλη εμφανίζεται ως μια μικρή διόγκωση στον ομφαλό. Αυτή η διόγκωση ουσιαστικά είναι τμήμα εντέρου που περνάει από το χάσμα και πιέζει το δέρμα.
  Οι  ομφαλοκήλες συνήθως εμφανίζονται μετά την πτώση του ομφάλιου λώρου.
Οι περισσότερες ομφαλοκήλες υποστρέφουν μετά το τρίτο έτος της ζωής . Οι ομφαλοκήλες με διάμετρο μικρότερη του 1 εκ. έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να κλείσουν σε σχέση με εκείνες που έχουν διάμετρο ομφαλικού δακτυλίου μεγαλύτερη από 2 εκ.
  Οι ομφαλοκήλες οι οποίες δεν κλείνουν μέχρι και το 4 έτος της ζωής χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.
Η περίπτωση της περίσφιξης εντέρου(εσφηνωμένο τμήμα εντέρου δια μέσω του χάσματος) στην ομφαλοκήλη είναι εξαιρετικά σπάνια κατάσταση, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις βουβωνοκήλες.