ομφαλοκήλη
Είναι η παρουσία ενός μικρού χάσματος στο κοιλιακό τοίχωμα στην περιοχή του ομφαλού. Αυτό το χάσμα καλύπτεται από δέρμα. Οφείλεται σε ατελή σύγκλειση του ομφαλικού δαχτυλίου.
   Η ομφαλοκήλη εμφανίζεται ως μια μικρή διόγκωση στον ομφαλό. Αυτή η διόγκωση ουσιαστικά είναι τμήμα εντέρου που περνάει από το χάσμα και πιέζει το δέρμα.
  Οι  ομφαλοκήλες συνήθως εμφανίζονται μετά την πτώση του ομφάλιου λώρου.
Οι περισσότερες ομφαλοκήλες υποστρέφουν μετά το τρίτο έτος της ζωής . Οι ομφαλοκήλες με διάμετρο μικρότερη του 1 εκ. έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να κλείσουν σε σχέση με εκείνες που έχουν διάμετρο ομφαλικού δακτυλίου μεγαλύτερη από 2 εκ.
  Οι ομφαλοκήλες οι οποίες δεν κλείνουν μέχρι και το 4 έτος της ζωής χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.
Η περίπτωση της περίσφιξης εντέρου(εσφηνωμένο τμήμα εντέρου δια μέσω του χάσματος) στην ομφαλοκήλη είναι εξαιρετικά σπάνια κατάσταση, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις βουβωνοκήλες.

OMΦAΛOKHΛH: Οφείλεται σε συγγενή ανωμαλία (χάσμα στην περιοχή του ομφαλού από το οποίο περνάει έντερο)
-Εκδηλώνεται με διόγκωση του ομφαλού
-Δεν πονάει
-Την χειρουργούμε μετά τα 4 έτη της ζωής
-92%-95% υποστρέφουν μέχρι τα 4 έτη
-Eίναι ODC XO
-Μικρή τομή κάτωθεν του ομφαλού
-Γίνεται πλαστική (τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα)
-MTX: Αλλαγή γάζας από τους γονείς κάθε 2 ημέρες
-Αποφυγή διαβροχής τραύματος για 1 εβδομάδα
-Αποφυγή αθλοπαιδιών για 4 εβδομάδες

MTX=METEΓXEIPHTIKA
ODC:XEIPOYPΓEIO 1 HMEPAΣ
XO:XEIPOYPΓEIO