ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Έλλειμα περιτονίας στον ομφαλό παρατηρείται συχνά στα νεογνά, ιδιαίτερα στα πρόωρα. Η επίπτωση είναι μεγαλύτερη στα παιδιά των Αφροαμερικανών. Στα περισσότερα παιδιά, το μέγεθος του ομφαλικού δακτυλίου ελαττώνεται προοδευτικά και ο δαχτυλιος τελικά κλείνει. Ελλείματα διαμέτρου μικρότερου του 1 cm κλείνουν αυτόματα μέχρι το 5ο έτος στο 95% των περιπτώσεων. Όταν το έλλειμα έχει διάμετρο μεγαλύτερη του 1.5 cm σπάνια κλείνει αυτόματα. Αντίθετα με τις βουβονοκήλες, η πρόπτωση εντέρου δια του ομφαλικού ελλείματος σπάνια προκαλεί περίσφιγξη στην παιδική ηλικία. Χειρουργική αποκατάσταση ενδείκνυται σε περίσφιγξη του εντέρου, σε έλλειμα μεγαλύτερο του 1.5 cm σε όλα τα παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 4 ετών.