ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ
Είναι ο σχηματισμός κιρσοειδών διευρύνσεων των φλεβών που βρίσκονται στον όρχι.Οι φλεβικές αυτές διευρύνσεις μοιάζουν σαν ρόγες από σταφύλια ή μοιάζουν σαν σκουλήκια.Συνήθως εμφανίζεται σε μεγαλύτερα παιδιά(>12 ετών) και η εντοπισή της είναι αριστερά.Στα νεογνά,στα βρέφη και στα νήπια η εντόπιση της κιρσοκήλης δεξιά ,μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη όγκου του νεφρού.
     Η κιρσοκήλη μπορεί να ταξινομηθεί σε τρείς βαθμούς.Ο πρώτος βαθμός περιλαμβάνει τις μικρές κιρσοκήλες οι οποίες φηλαφώνται δύσκολα.Ο δεύτερος βαθμός περιλαμβάνει τις μετρίου μεγέθους κιρσοκήλες οι οποίες ψηλαφώνται εύκολα ,αλλά γίνονται ορατές όταν ο ασθενής είναι σε όρθια θέση και πάρει βαθιά αναπνοή (δοκιμασία valsava).Ο τρίτος βαθμός περιλαμβάνει τις κιρσοκήλες εκείνες οι οποίες είναι μεγάλες ,ορατές και ψηλαφητές χωρίς  την δοκιμασία valsava.
  Η κιρσοκήλη κλινικά εκδηλώνεται με αίσθημα βάρους και άλγος στην περιοχή του οσχέου κυρίως ως μετά από κόπωση.Το υπερηχογράφημα μπορεί να βοηθήσει επιβεβαιώνοντας την κλινική διάγνωση αλλά και να μας δώσει πληροφορίες για την δομή και το μέγεθος του όρχεως.
  Οι κιρσοκήλες πρώτου και δευτέρου βαθμού δεν χρειάζονται αντιμετώπιση εφόσον το μέγεθος του όρχεως είναι φυσιολογικό.Οι απόλυτες ενδείξεις χειρουργικής αποκατάστασης της κιρσοκήλης είναι η τρίτου βαθμού κιρσοκήλη ή η ατροφία του όρχεως.Η χειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης συνίσταται στην διατομή της έσω σπερματικής φλέβας λαπαροσκοπικά.(λαπαροσκοπική Palomo).Ένας στους τρείς ασθενείς που θα χειρουργηθούν για κιρσοκήλη θα εμφανίσουν όψιμα υδροκήλη.

-KIPΣOKHΛH: Αφορά εφήβους
-Οφείλεται στην ανατομία του αριστερού νεφρού από όπου εκφύονται οι σπερματικές φλέβεςO
-Εκδηλώνεται σαν μια διόγκωση στο ημιοσχεο (διογκωμένες φλέβες)
-Ενδείξεις ΧΟΥ: Τρίτου βαθμού κιρσοκήλη, ατροφία όρχεος
-Όταν έχουμε κιρσοκήλη συνήθως υπάρχει κάποιος όγκος που πιέζει τις σπερματικές φλέβες
-EΠEMBAΣH: Λαπαροσκοπική κιρσεκτομή
MTX: Αποφυγή διαβροχής τραύματος για 1 εβδομάδα

KIPΣOKHΛH:ODC XO

MTX=METEΓXEIPHTIKA
ODC:XEIPOYPΓEIO 1 HMEPAΣ
XO:XEIPOYPΓEIO