Βουβωνοκήλη

Είναι η κατάσταση κατά την οποία ο όρχις συστρέφεται γύρω από τον άξονα του.Συμβαίνει κυρίως στα νεογνά και στα μεγαλύτερα παιδιά άνω των 10 ετών.Η συστροφή όρχεως στα νεογνά γίνεται συνήθως ενδομητρίως και παρουσιάζεται αμέσως μετά την γέννηση.Στα μεγαλύτερα παιδιά τα κλινικά συμπτώματα παρουσιάζονται απότομα (έντονο αλγος,οίδημα οσχέου,έμετος) συνήθως κατά την διάρκεια της νύχτας.Κατά την κλινική εξέταση ο όρχις ψηλαφάται πιο ψηλά από τον αντίστοιχο υγιή όρχι και σε οριζόντια θέση λόγω της συστροφής .Επειδή ο όρχις σε διάστημα ολίγων ωρών (4-6 ώρες) λόγω της ισχαιμίας νεκρώνεται , η διάσωση του απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση.Τέλος είναι απαραίτητο  κατά την χειρουργική επέμβαση να καθηλώνεται και ο υγιής όρχις για την αποφυγή πιθανής μελλοντικής συστροφής αυτού.

Υδροκήλη

Υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού μέσα στους χιτώνες του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα και οφείλεται στην ατελή σύγκλειση του ελυτροπεριτοναικού πόρου.Η υδροκήλη εκδηλώνεται ως ανώδυνη διόγκωση του οσχέου.Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από την συγγενή βουβωνοκήλη.Η διάγνωση της υδροκήλης γίνεται εύκολα με την μέθοδο της διαφανοσκόπησης (φωτισμός στο όσχεο )κατά την οποία διαπιστώνεται συλλογή υγρού στο όσχεο γύρω από τον σύστοιχο όρχι.Η υδροκήλη αντιμετωπίζεται χειρουργικά μετά το δεύτερο έτος της ζωής καθώς μέχρι την ηλικία αυτή υπάρχουν πιθανότητες απορρόφησης της, λόγω σύγκλεισης του ελυτροπεριτοναικού πόρου.Η αναμονή αυτή δεν δημιουργεί επιπλοκές καθώς ο όρχις αναπτύσεται φυσιολογικά στο υγρό στοιχείο.

Συρραφή τραύματος

Είναι μια παραλλαγή της υδροκήλης καθώς πρόκειται για εγκυστρωμένη συλλογή υγρού(κύστη) όχι στο όσχεο, όπως συμβαίνει στην υδροκήλη,αλλά πιο ψηλά κατά μήκος του βουβωνικού πόρου .Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση .Στην κύστη σπερματικού τόνου ψηλαφάται ο όρχις ξεκάθαρα και πάνω από αυτόν ψηλαφάται ένα έταιρο κυστικό μόρφωμα.Η αντιμετώπιση είναι η ίδια με αυτής της υδροκήλης μετά την ηλικία των 2 χρόνων ζωής καθώς υπάρχει περίπτωση απορρόφησης της όπως και στην υδροκήλη.

Ομφαλοκήλη

Κήλη λευκής γραμμής

Είναι η πρόπτωση ενδοκοιλιακού σπλάχνου σε οιοδήποτε σημείο της λευκής γραμμής.Λευκή γραμμή ονομάζεται η νοητή γραμμή από την ξιφοειδή απόφυση μέχρι τον ομφαλό.Συνήθως προπίπτει επίπλουν,προπεριτοναικό λίπος ή παχύ έντερο.Κατά κανόνα η κήλη λευκής γραμμής είναι ασυμπτωματική και δεν προκαλεί ενοχλήματα όπως στους ενήλικες.Η θεραπεία είναι χειρουργική

Κιρσοκήλη

Είναι ο σχηματισμός κιρσοειδών διευρύνσεων των φλεβών που βρίσκονται στον όρχι.Οι φλεβικές αυτές διευρύνσεις μοιάζουν σαν ρόγες από σταφύλια ή μοιάζουν σαν σκουλήκια.Συνήθως εμφανίζεται σε μεγαλύτερα παιδιά(>12 ετών) και η εντοπισή της είναι αριστερά.Στα νεογνά,στα βρέφη και στα νήπια η εντόπιση της κιρσοκήλης δεξιά ,μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη όγκου του νεφρού.

Χαμογελάστε ελεύθερα