ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Η αντιμετώπιση της είσφρυσης όνυχος είναι χειρουργική. Διενεργείται ριζική μερική ονυχεκτομή υπό τοπική αναισθησία.